Kontaktní osoby:

Ing. Libor Jacko, jednatel a projektant

mobil: 602 580 250

e-mail:

jacko(@)projekty-vozovky.cz

jacko(@)navrhovanivozovek.cz

Ing. Lukáš Horák, projektant

mobil: 724 786 731

e-mail: horak(@)projekty-vozovky.cz

Ing. Jan Zajíček, zástupce pro diagnostiku

mobil: 602 515 105

e-mail: zajicek(@)projekty-vozovky.cz

Firemní a fakturační údaje:

JACKO, p&v s.r.o.

Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 52175

IČ: 278 00 440; DIČ: CZ 27800440

Komerční banka, a.s. pobočka Ostrava, č.ú. 35-9322550217/0100

Spolupracující subjekty:

• vodohospodářské stavby: Ing. Petr Kuda, Aquaplan www.aquaplan.cz

• geodetické a měřičské práce: Ing. Roman Janura, janura(@)volny.cz

• architektonické řešení staveb: Ing. Jiří Dluhoš, dluhos.asa.fm(@)gmail.com