Diagnostika s návrhy oprav

Rozsah diagnostických výkonů pro návrh opravy vozovky nebo zpevněné plochy stanovujeme zásadně podle četnosti konstrukčních poruch, očekávaného dopravního zatížení komunikace (významu) a s ohledem na předpokládaný způsob opravy. Naše představa diagnostiky je postavena na správné aplikaci znalostí a zkušeností s cílem zamezit plýtvání finančními prostředky na provádění zbytečných zkoušek. Zásadně spolupracujeme s laboratořemi, které mají akreditaci nebo odbornou způsobilost a i sami garantujeme, že všechny zkoušky budou provedeny v souladu s příslušnými ČSN. Aktivně se zúčastňujeme připomínkování návrhu nových TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek /najdete zde/.

Projekty dopravních staveb včetně inženýrských

Zhotovujeme projektové dokumentace dopravních staveb (rekonstrukce, opravy, novostavby) včetně inženýrských v rozsahu dle vyhlášky 146/2008 Sb. (ohlášení stavby, stavební povolení, realizační dokumentace) i vyhlášky 503/2006 Sb. (územní rozhodnutí) a následný autorský dozor. V případě požadavku zákazníka zajistíme i příslušné územní nebo stavební povolení. K projektování používáme program AutoCAD Civil 3D 2010. Jsme tak schopni vytvářet 3D interaktivní modely a dílo předat v široké škále formátů.

Znalecké posudky dopravních staveb

Pokud nebude dostatečným poskytnutí technické pomoci autorizovanou osobou, nabízíme vypracování znaleckého posudku na problematiku týkající se dopravních staveb – nekolejové dopravy.

Technická pomoc investorům při realizaci dopravních staveb

V poslední době stoupá zájem o služby při realizaci podkladních vrstev vozovek, kde dochází k největším chybám s důsledkem na životnost vozovky ať už záměrných sledujících finanční profit anebo z neznalosti technologií a ČSN.

Jádrové vývrty pojízdnou vrtačkou CEDIMA BW-300

Pojízdn8 vrtačka CEDIMA BW-300

Technické parametry:

• Průměr vrtáku 100-400mm

• Hloubka vrtu 600mm

• Do asfaltu nebo betonu bez ocelářské výztuže

• Orientační cena 1000 Kč/vrt tl.10-20 cm + cestovné 15Kč/km