Certifikáty

Živnostenský list diagnostika vozovek Živnostenský list projektová činnost ve výstavbě

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI Certifikát č. QMS - 307 - 2008

Způsobilost SJ-PK Způsobilost SJ-PK

Certifikát č. EMS - 139 - 2008 Certifikát č. BOZP - 046 - 2008

OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE - příloha

Jmenování znalce pro obor stavebnictví

Certifikáty a oprávnění:

• certifikát kvality podle ČSN EN ISO 9001

• certifikát životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001

• certifikát bezpečnosti práce podle ČSN OHSAS 18001

• osvědčení o správné činnosti laboratoře č.j.407/08 pro zkušební laboratoř č.186 - středisko diagnostiky vozovek

• průkaz znalce v oboru dopravních staveb – nekolejové dopravy