Vítejte na stránkách společnosti

JACKO, projekty & vozovky s.r.o.

založené v květnu roku 2007 coby přirozený nástupce OSVČ Ing.Libor Jacko a to pro poskytování služeb souvisejících s dopravními stavbami (silnice, místní a účelové komunikace, zpevněné plochy). Pro zkvalitnění služeb a důvěryhodnost v očích investorů jsme po roce fungování prokázali plnění požadavků pro vydání certifikátů jakosti podle ČSN EN ISO 9001, životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001 a bezpečnosti práce podle OHSAS 18001. Abychom mohli poskytovat profesionální služby při jádrovém vrtání do asfaltových a betonových konstrukcí, splnili jsme podmínky pro vydání Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.j.407/08 pro zkušební laboratoř č.186 - středisko diagnostiky vozovek. Více o našich službách se dozvíte zde.

Novinky

Vloženo 3. května 2010

Dne 24.3.2010 jsme se stali členy Sdružení pro výstavbu silnic Praha. Členské organizace se zabývají výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic, mostních objektů a souvisejících staveb. Část členských firem se zabývá projektováním dálnic a silnic, inženýrskou a poradenskou činností v oboru silničního stavitelství, činností silniční laboratoře, výrobou a prodejem stavebních materiálů, výrobků, strojů a zařízení včetně potřebné servisní činnosti. Více informací o činnosti sdružení najdete na www.sdruzeni-silnice.cz

Vloženo 16. prosince 2009

Další rok je u konce a my již naštěstí nemusíme tak tvrdě pracovat, jako v roce předchozím. Můžeme si tedy vychutnat vánoční atmosféru, protože nás netlačí žádné termíny odevzdání zakázek, jsme bez skluzů. Dokončili jsme projekt Rekonstrukce ul.Horní v k.ú. Frýdek pro územní rozhodnutí a momentálně v klidu pracujeme na projektu Rekonstrukce místní komunikace Rovenská statutárního města Frýdek-Místek s termínem odevzdání koncem května 2010.

Vloženo 15. července 2009

Přešli jsme na novou verzi programu AutoCAD Civil 3D, z verze 2009 na 2010. Ta je zase o malý krok dále, čímž je zlepšena naše efektivita práce.

Vloženo 1. července 2009

Firma má dalšího zaměstnance na trvalý pracovní poměr, na pozici projektant junior. Je jím Bc. Stanislav Vyskočil, který zároveň studuje (od nového semestru již dálkově) pátý ročník oboru Dopravní stavby na VŠB – TU Ostrava. Zaměstnanec se pod hlavičkou firmy aktivně zapojuje do vylepšování programu AutoCAD Civil 3D a je autorem článků na webech autodeskclub.cz a civil3d.cz.

Vloženo 20. března 2009

Úspěšně jsme odevzdali kompletní projektovou dokumentaci rekonstrukcí 59 místních komunikací města Český Krumlov včetně historického jádra Latrán. Celková výměra komunikací je 102 tis.m2, součástí byla i rekonstrukce kamenného historického mostu v Krásném Údolí, zřízení a oprava zárubních a opěrných zdí a rekonstrukce inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení).

Naše vize

Naše vize rozvoje firmy je obsažena v integrované politice.